Úvodní slovo


Proč se mám modlit 

Modli by ses mně kvůli spáse svojí duše .


Jak se modlit návod na modlitbu vysvětlení co je církev svaté víry Církev svatá